Kontakt

/
 
Kratkometražni igrani film
Selektor: Dalibor Knežica

dk@savfest.com

/

Vizuelne intervencije
Selektor: Saša Tkačenko

st@savfest.com

/
“Open Source” i kreativnost u digitalnom domenu
Selektor: Marko Nikolić

mn@savfest.com

/
Koncerti
Selektor:Vladimir Stojković

vs@savfest.com

/

Udruženje građana „Zvuk i vizije“ osnovano je kao nevladina i neprofitna organizacija sa ciljem organizovanja projekata orijentisanih na polje kulture i građanskog aktivizma u raznim oblastima (zaštita životne sredine, javni prostori itd.) koje su od krucijalnog značaja za unapređenje i razvitak svakog društva koje prolazi kroz turbulentni tranzicioni period. Ciljevi uključuju:
– revitalizaciju kulturnih sadržaja na teritoriji grada Majadanpeka, preko organizacije multimedijalnog festivala „Sound and visions“ , kao glavnog projekta Udruženja,
– učešće u kreiranju kulturne politike na lokalnom nivou opštine Majdanpek u saradnji sa srodnim organizacijama lokalne samouprave, nevladinim sektorom i nezavisnim aktivistima
– organizovanje debata, tribina i svih vidova javne rasprave po pitanju stanja u kulturi, društvu, i – oživljavanje i iskorišćavanje javnih prostora, njihovu preorijentaciju putem umeničkog i aktivističkog delovanja grupa i pojedinaca.
Udruženje su osnovali pojedinci koji stoje iza nultog multimedjalnog festivala Sound and visions koji se sa puno uspeha održao 2010. godine u Majdanpeku. Ustvari, uz proslogodišnju svestranu pomoć Udruženja građana Re-fresh i lokalne samouprave, sa republičkim podsticanjem i podrškom velikog dela nevladinog sektora grupa građana osniva posebno udruženje čiji će glavni cilj biti delovanje preko multimedijalnog festivala Sound and visions. Pošto je udruženje novoosnovano i njegova istorija sadrži samo neka opšta mesta vezana za administrativne uspehe predstavićemo dosadašnje aktivnosti i angažman pojedinaca iz grupe:

/

Dalibor Knežica je završio Školu režije u Akademskom filmskom centru u Domu kulture Studentski grad. Autor je kratkog igranog filma Prazna priča i koautor dugometražnog igranog filma Biće ludnica… Na festivalu Sound and visions je bio organizator i selektor programa Kratkometržni igrani film.

/

Vladimir Stojković nije umetnik. On je entuzijasta, konzument umetnosti, sa dovoljno ideja i energije. Godinama unazad, ovaj inženjer prehrambene tehnologije, specijalizovan za voćne rakije i likere, svoj entuzijazam pretakao je u organizovanje, za Majdanpek važnih kulturnih, sportskih i humanitarnih događaja. Sve to u okviru delovanja unutar Udruženja građana „Re-fresh“ koje je svojim akcijama zaslužilo mnogobrojna priznanja od strane lokalne vlasti i građana Majdanpeka. Kako mu je muzika glavna „duševna hrana“, bio je odgovoran za dovođenje trenutno najaktuelnijih srpskih alternativnih bendova u Majdanpek. Selektor je muzičkog programa „Sound and visions“ festivala.

/

Saša Tkačenko – www.sasatkacenko.com

/

/

/