004/005
/
Oblast: FLOSS i kreativnost
Tema: Programiranje u Pure Data okruženju
Vreme: od 19h do 20h
/
image

„Pure Data“ kao okruženje za vizuelno programiranje, kao i okruženje konstatnog protoka po­dataka, omogućava neprogramerski obrazovanim korisnicima da se sa lakoćom upuste u programira­nje i kreaciju aplikacija. Način rada u ovom okruženju se brzo uči, i sve što je potrebno od strane korisnika jeste da aktiviraju svoje logično razmišljanje i odluče šta žele da isprogramiraju. Moguće aplikacije su: kreacija za potrebe audio stvaralaštva (looper, sempler, sintisajzer), jed­nostavni video mikser za VJ i dr.

/

http://puredata.info/

/
 U predviđenom terminu osvrnućemo se na kreaciju sintisajzera u „Pure Data“ okruženju.

/

/

/