UG „ZVUK I VIZIJE“

/

Udruženje građana Zvuk i vizije osnovano je kao nevladavina i neprofitna organizacija sa ciljem organizovanja projekata orijentisanih na polje kulture i građanskog aktivizma u raznim oblastima (zaštita životne sredine, javni prostori itd.) koje su značajne za unapređenje i razvitak svakog društva koje prolazi kroz tranzicioni period. Ciljevi uključuju:

  • revitalizaciju kulturnih sadržaja na teritoriji grada Majadanpeka, preko organizacije multimedijalnog festivala Sound and visions, kao glavnog projekta Udruženja,
  • učešće u kreiranju kulturne politike na lokalnom nivou opštine Majdanpek u saradnji sa srodnim organizacijama lokalne samouprave, nevladinim sektorom i nezavisnim aktivistima
  • organizovanje debata, tribina i svih vidova javne rasprave po pitanju stanja u kulturi, društvu, i
  • oživljavanje i iskorišćavanje javnih prostora, njihovu preorjentaciju putem umeničkog i aktivističkog delovanja grupa i pojedinaca.

/

Udruženje su osnovali pojedinci koji stoje iza nultog multimedjalnog festivala Sound and visions koji se sa puno uspeha održao 2010. godine u Majdanpeku. Ustvari, uz svestranu pomoć Udruženja građana Re-fresh i lokalne samouprave, sa republičkim podsticanjem i podrškom velikog dela nevladinog sektora grupa građana osniva posebno udruženje čiji će glavni cilj biti delovanje preko multimedijalnog festivala Sound and visions. Udruženje je do sada u sklopu Sound and visions festivala, i u okviru njegovih promotivnoh aktivnisti, organizovalo:

  • dvadeset koncerata u Majdanpeku i Beogradu
  • gostovanje britanskog street atr umetnika – rodonačelnika tehnike reverse graffiti – Paul Curtis Moose u Beogradu i Majdanpeku
  • rezidencijalne boravke u Majdanpeku Dis-patch kolektiva iz Beograda, zatim umetnika Branka Milanovića, Marka Markovića, Gorana Micevskog, Ivana Petrovića, Ivana Šuletića
  • program Industrijski turizam koji ima tendenciju da postane tromesečna aktivnost

/

Na redovnoj skupštini asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) jula 2011. godine, koja se održala u Zaječaru, UG Zvuk i vizije, na predlog organizacija Stanica i Remont, većinom glasova biva primljeno u sastav asocijacije. Od tada, pa sve do sada, UG Zvuk i vizije ovo smatra za najveći uspeh tokom svog kratkog postojanja.

/

Dosadačnji partneri u organizaciji događaja bili su nam: Opština Majdanpek, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Rudnik bakra Majdanpek, Asocijacija NKSS, NDI, Centar za kulturu Majdanpek, o.š. Velimir Markićević, o.š. 12. septembar, Kancelarija za mlade Majdanpek, Turistička organizacija opštine Majdanpek, Golden Inn Hotel Majdanpek.

/

/

/